Hvad er en terapihund fra Danske Terapihunde

En terapihund fra Danske Terapihunde er en hund som er specialtrænet sammen med sin ejer, til professionelt og målbart at være et supplement til en behandling eller som bistand til, at opnå et læringsmål. En terapihund fra Danske Terapihunde kan også indgå i forskellige former for terapeutisk arbejde.

En terapihund arbejder altid sammen med sin ejer, som enten har en sundhedsfaglig, pædagogisk eller terapeutisk uddannelse i forvejen. Uddannelsen til terapihundefører ved Danske Terapihunde tager 12 mdr.

Danske Terapihunde er en uddannelse og træningsvirksomhed, hvor vi er specialiseret i at uddanne terapihundeteams til de Danske institutioner eller private virksomheder.

Det kan være i folkeskoler (skolehunde), behandlingsskoler, plejecenter, hospitaler, bosteder, genoptræningscentre, specialskoler og specialklasser, psykiatriske el. somatiske hospitalsafdelinger, retspsykiatri, autismecentre, demensplejehjem, psykologer, præster og forskellige former for terapeuter og mange andre steder i vores samfund.

Hvad kendetegner et Terapihunde Team fra Danske Terapihunde.

En terapihund arbejder altid sammen med sin ejer og derigennem skaber de sammen målbare resultater og skal ses som et supplement til en anden behandling

En terapihund kan:

  • hjælpe med at opnå et specifikt læringsmål
  • indgå i forskellige former for terapeutisk arbejde
  • arbejde med enkeltpersoner eller i mindre grupper
  • arbejde som “nærværs hund”
  • arbejde for at øge deltagernes motivation, velbefindende og generelle sundhed
  • arbejde for at motivere og reducerer følelse af isolation og ensomhed
  • skabe livsglæde og fremkalde smil og latter, og bryde grænser op
  • ofte virke som et ”socialt smøremiddel” og åbne op til spontane samtaler og kontakter.

Et Terapihunde Team har mange færdigheder, men det der kendetegner en terapihundefører fra Danske Terapihunde er at de hurtigt kan lære nye øvelser, som nemt og hurtigt kan udvikles og tilpasses individuelle øvelser, som passer til den enkelte person eller gruppe.

En terapihundefører er i stand til at indgå i en faglig dialog, skabe målbare resultater med sin hund gennem deres specialisering og evidensbaseret metoder.

Eksempler på situationer hvor en terapihund kan hjælpe

En terapihund arbejder altid sammen med sin ejer, for at hjælpe andre mennesker.

En person der er indadvendt og lukket, bliver mere udadvendt og social. Personer med lavt selvværd og personer som har svært ved at stole på andre, lærer gennem kontakt med hunden, at have tillid til hunden og gradvist åbner de sig overfor andre personer.

Et andet problem kunne være en person med empati lidelser, der gennem kontakt med hunden kan lære at udvikle disse værdier, der er afgørende for nutidens samfund.

Hunden kan også fungere som en motiverende forstærker og tilskynde til fysisk aktivitet, hvis det kræves.

Et Terapihundeteam kan også hjælpe med at løse kognitive og ergoterapeutiske opgaver, og blot ved sin tilstedeværelse skabe tryghed, harmoni og livsglæde.

Alt dette og meget mere, kan et Terapihunde Team fra Danske Terapihunde hjælpe med, kun fantasien sætter grænser.

Videnskabelige studier viser, at hvis hunde deltager i vanskelige situationer som f.eks. prøveudtagning på børn eller i indlæringsvanskeligheder har det vist sig at give gode resultater, hvor menneskers puls reduceredes mærkbart. Ligesom der er lavet undersøgelser der viser at hunde virker beroligende i stressede og urolige situationer.

For at en hund skal arbejde som terapihund på den bedst mulige måde, skal hund og fører være veluddannede og godt forberedte. Hunden skal testes omhyggeligt, og føreren skal kunne læse hundens signaler og håndtere situationer derefter.

Mere info?

Ønsker du mere dybdegående information om uddannelsesforløbet, så er du velkommen til gratis at booke studievejledning

Danske Terapihunde v/Betina Hofmann

E-mail: mail@dansketerapihunde.dk
CVR: 33677170

Thorsvej 24
9700 Brønderslev