Project Description

Den varmeste anbefaling til kommende terapihundeførere

Gennemførelsen af terapiuddannelsen har været et gennembrud teoretisk og praktisk for mig i arbejdet med min hund.

Uddannelsen har været godt tilrettelagt, og variationen og det at veksle mellem teori og praktik har skabt et vigtigt fundament for selv at arbejde videre med udviklingen af teamsamarbejdet mellem mig og min hund.

Det har været utrolig givende at benytte klikker som redskab i træningen, og jeg føler mig meget godt klædt på til at arbejde videre med allerede introducerede øvelser og nye. Faserne i uddannelsen, hvor man går fra ubevidst inkompetent over bevidst inkompetent til en smule kompetent og mod på mere har været lærerigt og udviklende.

Webinar-undervisningen og det skriftlige materiale har været godt og meget brugbart som opslagsværk.

De planlagte fælles træningsdage har været uvurderlige og har givet god plads til træning men også erfaringsudveksling, som er en vigtig del af uddannelsen.

Jeg har lært en masse om hunde og deres adfærd og udvikling, som jeg dagligt bruger på mine egne hunde men også i relation til andre hunde i bekendtskabskredsen og fremmede, som man møder på hundeture.

Vi har som team lært meget, fået en meget tæt relation og et fundament at bygge relationen videre på.

Betina har styr på det, hun gør, og er meget nuanceret i sin tilgang til hunde, udfordringer og os mennesker. Jeg har følt mig professionelt vejledt, støttet og undervist, og jeg kan kun give mine varmeste anbefalinger til kommende terapihundeførere om at vælge Betina og Danske Terapihunde.

De bedste hilsner
Susanne Hammer-Jacobsen (og Kenja)

Susanne Hammer-Jacobsen og Kenja