I dette indlæg vil jeg forklare forskellen mellem terapihund, social støttehund, besøgshund, og servicehund  og komme lidt ind på hvilke arbejdsområder, de forskellige hunde har.

I de seneste år er det heldigvis blevet mere almindeligt at anvende hunde som hjælp til mennesker med fysiske og psykiske handicap, ligesom det er blevet mere almindeligt at bruge hunde som social støtte. Den store fremgang på dette område, skyldes at der er lavet flere og bedre videnskabelige forsøg, og alle forsøg viser den gavnlige effekt hunde har på menneskers fysiske og mentale sundhed.

Terapihund og ældre mand

Terapihund

En terapihund er en hund som er aktiv og udfører noget sammen med et andet menneske. Arbejdsområderne hvor terapihunde gør en stor forskel for mange mennesker er næsten ubegrænset, blot for, f.eks. i det specialpædagogiske felt. De hjælper med genoptræning på plejecentre ofte i samarbejde med ergo- eller fysioterapeut.

En terapihund er ofte et supplement til behandling, hvor det handler om at udvikle sociale færdigheder, træne og udvikle fysiske og kognitive færdigheder.

En terapihund er en hund, der er venlig, arbejdsom og har lyst til at lære nyt og være sammen med andre mennesker.

For at opnå optimal effekt af en terapihund skal fører og hund gennemgå en grundig og professionel uddannelse

Kendetegnet ved en terapihund er at ejer og modtager ikke er den samme person.

Social støttehund

Social støttehund er et relativt nyt begreb indenfor hunde der hjælper mennesker. I hvert fald i Danmark.

En social støttehund er en hund som er veltrænet, rolig, kærlig og meget social. En social støttehund har til formål at være en støttende ven for en person med f.eks. funktionsnedsættelse, psykisksygdom, børn der oplever svære og vanskelige situationer i deres liv. En social støttehund har ikke fået ligeså meget træning, som en servicehund og terapihund.

Kendetegnet ved en social støttehund er, at ejer og modtager er samme person.

Besøgshund

En besøgshund er en hund som er social, venlig, og glad for andre mennesker. Det ligger lidt i navnet hvad en besøgshund laver. En besøgshund er en hund, der kommer på besøg og skaber glæde og nærvær for mennesker. Besøgshunde ses ofte på plejecentre.

Servicehund

Begrebet servicehund, har været kendt i årtier og bedst kendt er nok førerhunde. Den første førerhundeskole, hvor man uddannede førerhunde blev grundlagt i Tyskland under 1. verdenskrig som hjælp til de soldater som vente sårede og blinde hjem fra krigen.

I dag er begrebet servicehund betragtelig udvidet. Servicehunde er i dagligdagen en uundværlig hjælp for rigtig mange fysisk handicappede personer.

Så er der gruppen af alarmerende servicehunde, hvis formål er at alarmere – bedst kendt er nok diabeteshunde, som alarmerer ved for højt og lavt blodsukker.

Herudover er der epilepsihunde, hørehunde, PTSD-servicehunde etc.

Kendetegnet for en servicehund er, at ejer og modtager er samme person.

Mere info?

Ønsker du mere dybdegående information om uddannelsesforløbet, så er du velkommen til gratis at booke studievejledning.

Danske Terapihunde v/Betina Hofmann

Telefon: 30654749
E-mail: mail@dansketerapihunde.dk
CVR: 33677170

Thorsvej 24
9700 Brønderslev