Bruttolønsordningen

Hvad er bruttolønsordningen.

Hvis uddannelsen som terapihundefører er relevant for dit arbejde, men arbejdsgiver ikke ønsker at betale for uddannelsen eller kun vil betale en del af uddannelsen, kan du evt. bede arbejdsgiver om at hjælpe dig med en bruttolønsordning.

Ved en bruttolønsordning betaler du selv uddannelsen. Arbejdsgiver betaler det fulde beløb for uddannelsen, og modregner derefter beløbet i din bruttoløn, så du sparer skatten.

Det er helt lovligt, og koster ikke din arbejdsgiver noget.

Betingelser for bruttolønsordning:

  • Aftalen skal være inden for rammerne af de gældende regler, fx de overenskomster, der regulerer ansættelsen.
  • Aftalen skal indebære en reel fremadrettet nedgang i din kontante løn.
  • Den aftalte lønomlægning skal som udgangspunkt løbe over hele lønaftaleperioden eller som en tommelfingerregel i minimum 12 måneder.
  • Det skal være arbejdsgiveren, der stiller godet til rådighed. Du må altså ikke selv betale for godet og efterfølgende få refunderet udgifterne.
  • Nedgangen i din kontante løn skal være et på forhånd fastsat beløb, der ikke reguleres i takt med dit forbrug af godet eller med de løbende omkostninger for arbejdsgiveren.
  • Skattefri godtgørelse for kørsel, kost og logi, er ikke omfattet af disse regler.

Aftalen om bruttolønsordningen indgås direkte mellem arbejdsgiver og arbejdstager.

Den konkrete besparelse vil i hvert enkelt tilfælde bl.a. afhænge af ens marginalskatteprocent, fordelingen mellem parterne og over hvor lang tid studiegebyret fordeles. Under alle omstændigheder bør man kontakte sin lokale skattemyndighed for råd og vejledning.

Du kan læse mere om bruttolønsordningen hos SKAT på følgende link:

https://skat.dk/data.aspx?oid=2234833

Mere info?

Ønsker du mere dybdegående information om uddannelsesforløbet, så er du velkommen til gratis at booke studievejledning

Danske Terapihunde v/Betina Hofmann

E-mail: mail@dansketerapihunde.dk
CVR: 33677170

Thorsvej 24
9700 Brønderslev