Terapihundeføreruddannelsen

Bliv uddannet terapihundefører – En uddannelse for dig, der ønsker at arbejde professionelt med din hund

Uddannelsen Terapihundefører er for dig, der er skolelærer, ergoterapeut, fysioterapeut, Specialpædagog, pædagog, sygeplejerske, terapeut, psykolog, coach, præst, rådgiver eller noget helt andet. Men kendetegnet for deltagerne på uddannelsen er, at du arbejder indenfor det pædagogiske, sundhedsfaglige eller du arbejder med mennesker, hvor samtale er det professionelle omdrejningspunkt for dit arbejde.

På uddannelsen lærer du hvordan du på allerbedste vis bringer din hund i spil, så i sammen kan opnå de ønskede resultater.

For at uddannelsen til terapihundefører skal blive en succes, skal du have lyst til gennem positivtræning at uddanne dig og din hund indenfor bl.a.

 • Miljøtræning og socialisering
 • Hundens sprog – menneske hund interaktioner
 • Avanceret lydighed
 • Terapihundens arbejde
 • Specialisering

Din hund kan ikke gøre det alene og du kan ikke gøre det uden din hund – Hos Danske Terapihunde uddanner vi “Terapihundeteams”, så du efter endt uddannelse er i stand til at opnå målbare resultater i samarbejde med din hund.

Uddannelse varighed og opbygning

Uddannelsen til terapihundefører tager 12 måneder. Uddannelsen er fordelt på praktisk træning, teori og praktik. Der er skriftlige obligatoriske opgaver på uddannelsen og der er 100 timers praktik.

Terapihundeføreruddannelsen har altid været online, længe før der kom en Covid-19 pandemi. Vi har stor erfaring indenfor online undervisning og anvender simple og gennemprøvede systemer. Du får en gennemprøvet online uddannelse og vi går ikke på kompromis med kvaliteten.

Din teori foregår live på hverdage, sammen med din klasse og din faste underviser.

På uddannelsen er der valgfrie praktiske træningsdage som foregår på hverdage i vores lokaler i Nordjylland Thorsvej 24, 9700 Brønderslev.

Det er et krav at du afleverer de obligatoriske opgaver og gennemfører praktikken, for at blive indstillet til eksamen og diplomeret terapihundefører ved Danske Terapihunde.

Lidt om praktik.

Der er 100 timers praktik, som er placeret i slutningen af uddannelsesforløbet og er ofte tæt på din bopæl eller direkte på din arbejdsplads. Du skal selv være opsøgende på at finde et egnet praktiksted. Praktik stedet skal godkendes af Danske Terapihunde, men må gerne være din faste arbejdsplads eller din egen praksis.

Hvor meget tid skal du forvente at bruge.

Hvor meget og hvad du konkret har behov for at træne med din hund på uddannelsen, er meget individuelt. Det afhænger af hvilket fagområder du arbejder indenfor. Husk at en terapihund er aktiv og ofte er et supplement til en behandling eller et læringsmål.

Vores erfaring er dog at du MINDST skal påregne 5 til 8 timers praktisktræning om ugen, hertil kommer teoriundervisning og arbejde med de obligatoriske projekter.

For at få mest muligt udbytte af uddannelsen er det vigtigt, at du afsætter tid til at arbejde med de enkelte emner imellem teorilektionerne. Det forventes at du selvstændigt træner mellem hver undervisningsgang.

Har du brug for ekstra træning i form af miljøtræning, socialisering, lydighed er det muligt at tilkøbe ekstra træning enten online eller fysisk træning. (Fysisk træning dog kun i Nordjylland, Midtjylland )

Har dig og din hund brug for længere tid til at gennemfører uddannelsen kan det aftales individuelt.

Eksamen planlægges individuelt.

Hvad kræver det af IT-udstyr

Det eneste du behøver for at tage uddannelsen til terapihundefører er en internetforbindelse, en PC eller Smartphone og du er villig til at sende træningsvideoer til din underviser. Det er en fordel, hvis du bruger kamera under teorilektionerne, men ikke et krav.

Lidt om den praktiske valgfrie træning

Den valgfrie praktiske træning foregå på hold med 3 til 5 deltagere. Datoerne for de praktiske træningsdage planlægges individuelt efter tilmelding.

Indhold på uddannelsen

Uddannelsen til terapihundefører er bygget op af moduler og en vekselvirkning mellem teori, praktisk træning og individuel vejledning af din underviser. Her kan du se modulerne.

 • Modul 1. Basis
 • Modul 2. Hundes sprog (Menneske/ Hund relationer)
 • Modul 3. Miljøtræning og Socialisering
 • Modul 4. Træner teknikker og Hundens lydighed
 • Modul 5. Terapihundes opgaver – Individuelt tilpasset modul.
 • Modul 6. Specialisering *
 • Modul 7. Omsorg for hunden og hundens helse som professionel arbejdshund
 • Modul 8. Praktik

* Specialisering. På modulet specialisering arbejder du med dit fag område. Det er her dig og din hund skal specialisere jer i lige præcis jeres fagområde. Du kommer til at få undervisning af en fagligt uddannet terapihundefører, dvs. ønsker du at uddanne dig til terapihundefører med speciale “Skolehund” Så vil din underviser være uddannet skolelærer + Terapihundefører og have erfaring med at arbejde med Skolehund.

Det kan f.eks. være:

 • Skolehund
 • Speciale i samtaleterapi
 • Specialpædagogisk terapihund

Ovenstående er BESTEMT ikke de eneste fagområder, vi uddanner terapihundefører til. Der er hunde fra Danske Terapihunde i rigtig mange forskellige fagområder. Børneergoterapi, Retspsykiatrien, Specialskoler, Specialklasser, Ældrecentre, Folkeskole klasser, Terapeuter, Coaches, Socialrådgivere, NADA-udøver, Præster, Mentor ordninger…

Pris 2023:

Næste hold begynder 4. september 2023 – Tilmelding og betalingsfrist 14. august 2023

Terapihundeføreruddannelsen: 20.000 kr. excl. moms og prisen inkluderer følgende:

 • Alle undervisningsmoduler
 • Kursus materiale
 • Adgang til online undervisningssystem
 • Individuel vejledning og sparring med din underviser
 • Terapihundefører ID-Kort

Prisen inkluderer ikke:

 • Transport til og fra uddannelsessted til praktisk træning
 • Forplejning til valgfri praktiske træningsdage (beløb ca. 195 kr.)
 • Evt. ekstra træning f.eks. alm. lydighedstræning
 • Udgifter til evt. træningsmaterialer / udstyr
 • Udgift til egnethedstest på 950 kr.
 • Certificering (1500 kr. til ekstern bedømmer)

Tilmelding

Vil du tilmelde dig uddannelsen ”Terapihundefører uddannelsen” så send os mail på mail@dansketerapihunde.dk eller ring til os på +45 30654749

Vi glæder os til at høre fra dig.

Finansiering

Det er muligt for arbejdsskiver og dig at benytte bruttolønsordningen:

Betingelser:

Vores almindelige betalingsbetingelser er:

 • Hele beløbet skal være indbetalt senest 3 uger før opstart på uddannelsen, du eller din arbejdsplads modtager en faktura på mail eller EAN
 • Ved tilmelding er der et depositum på 2500 kr.
 • Du kan vælge at dele betalingen op i 3 lige store rater. (Der er et administrationsgebyr på 600 kr. i alt)
  • 1. rate har betalingsfrist 3 uger før opstart på uddannelsen.
  • 2. rate har betalingsfrist 1 mdr. efter opstartsdato
  • 3. rate har betalingsfrist 3 mdr. efter opstartsdato

Din tilmelding er bindende og der gives ikke refusion.

Har du spørgsmål så skriv til os på mail@dansketerapihunde.dk

Mere info?

Ønsker du mere dybdegående information om uddannelsesforløbet, så er du velkommen til gratis at booke studievejledning

Danske Terapihunde v/Betina Hofmann

E-mail: mail@dansketerapihunde.dk
CVR: 33677170

Thorsvej 24
9700 Brønderslev