Terapihundeføreruddannelsen

Bliv uddannet terapihundefører – En uddannelse for dig, der ønsker at arbejde professionelt med din hund

Uddannelsen Terapihundefører er for dig, der er skolelærer, ergoterapeut, fysioterapeut, Specialpædagog, pædagog, sygeplejerske, terapeut, psykolog, coach, præst, rådgiver eller noget helt andet. Men kendetegnet for deltagerne på uddannelsen er, at du arbejder indenfor det pædagogiske, sundhedsfaglige eller du arbejder med mennesker, hvor samtale er det professionelle omdrejningspunkt for dit arbejde.

På uddannelsen lærer du hvordan du på allerbedste vis bringer din hund i spil, så i sammen kan opnå de ønskede resultater.

For at uddannelsen til terapihundefører skal blive en succes, skal du have lyst til gennem positivtræning at uddanne dig og din hund indenfor bl.a.

 • Miljøtræning og socialisering
 • Hundens sprog – menneske hund interaktioner
 • Avanceret lydighed
 • Terapihundens arbejde
 • Specialisering

Din hund kan ikke gøre det alene og du kan ikke gøre det uden din hund – Hos Danske Terapihunde uddanner vi “Terapihundeteams”, så du efter endt uddannelse er i stand til at opnå målbare resultater i samarbejde med din hund.

Uddannelse varighed og opbygning

Uddannelsen til terapihundefører tager 12 måneder. Uddannelsen er fordelt på praktisk træning, teori og praktik. Der er skriftlige obligatoriske opgaver på uddannelsen og der er 110 timers praktik.

Terapihundeføreruddannelsen har altid været online, længe før der kom en Covid-19 pandemi. Vi har stor erfaring indenfor online undervisning og anvender simple og gennemprøvede systemer. Du får en gennemprøvet online uddannelse og vi går ikke på kompromis med kvaliteten.

Din teori foregår live på hverdage, sammen med din klasse og din faste underviser.

På uddannelsen er der praktiske træningsdage som foregår på hverdage i vores lokaler i Nordjylland, 9700 Brønderslev eller i Silkeborg

Det er et krav at du afleverer de obligatoriske opgaver og gennemfører praktikken, for at blive indstillet til eksamen og diplomeret terapihundefører ved Danske Terapihunde.

Lidt om praktik.

Der er 110 timers praktik, som er fordelt udover 4 praktik perioder i uddannelsesforløbet og er ofte tæt på din bopæl eller direkte på din arbejdsplads. Du skal selv være opsøgende på at finde et egnet praktiksted. Praktik stedet skal godkendes af Danske Terapihunde, men må gerne være din faste arbejdsplads eller din egen praksis. I den første praktik er det ikke nødvendigt at have et fast praktiksted.

Hvor meget tid skal du forvente at bruge.

Hvor meget og hvad du konkret har behov for at træne med din hund på uddannelsen, er meget individuelt. Det afhænger af hvilket fagområder du arbejder indenfor. Husk at en terapihund er aktiv og ofte er et supplement til en behandling eller et læringsmål.

Vores erfaring er dog at du MINDST skal påregne 5 til 8 timers praktisktræning om ugen, hertil kommer teoriundervisning og arbejde med de obligatoriske projekter.

For at få mest muligt udbytte af uddannelsen er det vigtigt, at du afsætter tid til at arbejde med de enkelte emner imellem teorilektionerne. Det forventes at du selvstændigt træner mellem hver undervisningsgang.

Har du brug for ekstra træning i form af miljøtræning, socialisering, lydighed er det muligt at tilkøbe ekstra træning enten online eller fysisk træning. (Fysisk træning dog kun i Nordjylland, Midtjylland )

Har dig og din hund brug for længere tid til at gennemfører uddannelsen kan det aftales individuelt.

Eksamen planlægges individuelt.

Hvad kræver det af IT-udstyr

Det eneste du behøver for at tage uddannelsen til terapihundefører er en internetforbindelse, en PC eller Smartphone og du er villig til at sende træningsvideoer til din underviser. Det er en fordel, hvis du bruger kamera under teorilektionerne, men ikke et krav.

Lidt om den praktiske valgfrie træning

Den valgfrie praktiske træning foregå på hold med 3 til 5 deltagere. Datoerne for de praktiske træningsdage planlægges individuelt efter tilmelding.

Indhold på uddannelsen

Uddannelsen til terapihundefører er bygget op af 4 faser og hver fase indeholder en række moduler og der er en praktikperiode til hver fase. Uddannelsen foregår som en vekselvirkning mellem teori, praktisk træning og individuel vejledning af din underviser. Her kan faserne.

 • Fase 1
  • Modul 1. Basis
  • Modul 2 Del 1 Hundes sprog i relation til menneske / hund
  • Modul 3. Miljøtræning og Socialisering i komplekse situationer
  • Modul 4. Del 1  Træner teknikker og Hundens lydighed
  • Praktik 20 timer
 • Fase 2
  • Modul 4. Del 2 Trænerfærdigheder og terapihundeøvelser
  • Modul 5. Omsorg for arbejdshunden og hundens helse
  • Praktik 10 timer
 • Fase 3
  • Modul 2 Del 2 Hundesprog
  • Modul 4 Del 3 Trænerfærdigheder og terapihundeøvelser
  • Modul 6. Faglig Specialisering *
  • Praktik 30 timer
 • Fase 4
  • Afsluttende Praktik 50 timer

* Specialisering. På modulet specialisering arbejder du med dit fagområde. Det er her dig og din hund skal specialisere jer i lige præcis jeres fagområde. Du kommer til at få undervisning af en fagligt uddannet terapihundefører, dvs. ønsker du at uddanne dig til terapihundefører med speciale “Skolehund” Så vil din underviser være uddannet skolelærer + Certificeret Terapihundefører og have erfaring med at arbejde med Skolehund.

Det kan f.eks. være:

 • Skolehund
 • Speciale i samtaleterapi
 • Specialpædagogisk terapihund

Ovenstående er BESTEMT ikke de eneste fagområder, vi uddanner terapihundefører til. Der er hunde fra Danske Terapihunde i rigtig mange forskellige fagområder. Børneergoterapi, Retspsykiatrien, Specialskoler, Specialklasser, Ældrecentre, Folkeskole klasser, Terapeuter, Coaches, Socialrådgivere, NADA-udøver, Præster, Mentor ordninger…

Har du spørgsmål så skriv til os på mail@dansketerapihunde.dk

Mere info?

Ønsker du mere dybdegående information om uddannelsesforløbet, så er du velkommen til gratis at booke vejledning

Danske Terapihunde ApS
v/Betina Hofmann

E-mail: mail@dansketerapihunde.dk
CVR: 44505029

Thorsvej 24
9700 Brønderslev